Michiels Marc bvba is gestopt met centrale verwarming en sanitair per 1 augustus 2020. De firma gaat enkel door met dakwerken: www.michiels-dakwerken.be.

We bedanken onze klanten voor het jarenlange vertrouwen.

Marc Michiels bvbaDe firma Michiels Marc bvba

werd opgericht in 1989. In het begin was het uitvoeren van werken aan de centrale verwarming de voornaamste bezigheid. Al snel volgden werken aan sanitair, rioleringswerken, renovaties badkamers, … Plaatsen van dakgoten tot leggen van dakbedekking op platte daken en het leggen van pannen, behoren tot de vaste werkzaamheden. De laatste jaren verplichtte de regering de bouwheer tot strengere bouwnormen. Zoals ventilatiesystemen. Wij plaatsen systeem C en D. Vanaf 2014 is het verplicht om alternatieve energiebronnen te installeren in de traditionele nieuwbouwwoningen. Daar zijn we ons ook in gaan verdiepen.